شرکت گسترش انرژی و معدن محراب
GEM CO |  Mine
GEM CO | Mine
Mihrab Energy and Mining Development Company: consulting, supply, construction, implementation of facilities, equipment, mining.. جــمــــــــکو | GEM CO
GEM CO |  Mine
GEM CO | Mine
Mihrab Energy and Mining Development Company: consulting, supply, construction, implementation of facilities, equipment, mining.. جــمــــــــکو | GEM CO
GEM CO |  Mine
GEM CO | Mine
Mihrab Energy and Mining Development Company: consulting, supply, construction, implementation of facilities, equipment, mining.. جــمــــــــکو | GEM CO
Design and consulting

Design and consulting

Providing engineering services and technical consulting in order to create a fundamental structure based on international standards to achieve stable and high-quality production is one of the characteristics of Gemco company in the design and consulting sector.

after sales service

after sales service

Jamco's after-sales service unit has the task of taking continuous and scheduled reports from customers, so that based on these reports, it can take appropriate measures to provide the services they need.

Supervision and leadership

Supervision and leadership

In addition to the installation and commissioning of lines and also providing executive instructions, expansion plans and capacity increase are also part of Jamco company's monitoring and management plans.

GEM CO projects | Mine


why GEM CO??


Specialists in Gemco company with years of experience in the field of engineering and construction have always tried to provide a diverse basket of services and products with quality and competitive prices to their dear customers.

Mehrab Energy Development Company (JEMCO) consists of a group of experts with years of activity in various sectors of the industry, including the manufacture and production of crushing parts and devices, the implementation of crushing line projects, the supply of materials, equipment and the implementation of equipment installation projects, piping, electricity , precision tools and facilities are ready for service.

central office

central office

Shahriar Tehran

factory

factory

Tehran, Quds city

Telfax

Telfax

02165360486

mobile number

mobile number

09370865628

The project is done
0 +
The project is running
0 +
Satisfied customer
0 +
Manpower
0 +

services 7 days a week

24 hours a day

GEM CO services | Mine


Our services in the mining sector include the manufacture and production of crushing parts and machines, as well as the implementation of crushing and processing line projects.

Customer Satisfaction


پیگیری و پاسخگویی یکی از نکات بارز شرکت گسترش انرژی و معدن محراب در کنار ارائه سطح گسترده ای از خدمات با کیفیت مطلوب و قیمتی رقابتی است

مجتمع طلای موته اصفهان :

کارشناسان شرکت گسترش انرژی و معدن محراب تنها به دنبال منافع شرکت خود در زمینه فروش محصولات و خدماتشان نیستند، ایشان ضمن توجه به نیازهای مشتری، مشاوره و راهنمایی بسیار خوبی در ابتدای هر کار انجام می‌دهند

شرکت مس درخشان تخت گنبد :

کارشناسان شرکت گسترش انرژی و معدن محراب آنقدر اعتماد ما را جلب کرده اند که در بسیاری از موارد از مشاوره های ایشان در زمینه تامین کالا و خدمات استفاده می‌کنیم

شرکت سنگ آهن مرکزی ایران :

آخرین مقالات جـمـــکو | معـــدن