شرکت گسترش انرژی و معدن محراب

Contact us

the address of Central office

آدرس دفتر مرکزی : شهریار فاز ۴ اندیشه بازار بزرگ ایرانی اسلامی سرای فردوسی طبقه ١- راهروی کاج واحد ٢٨٢
کدپستی : ٣٣۵۴٩٣١٨۴٩
تلفکس: ۶۵٣۶٠۴٨۶-٠٢١

factory address

آدرس کارخانه: شهر قدس بلوار کلهر خیابان گلستان کوچه پردیسکدپستی :
تلفکس: ۶۵٣۶٠۴٨۶-٠٢١

Phone

تلفکس: ۶۵٣۶٠۴٨۶-٠٢١

دفتر مرکزی : ٠٩٣٧٠٨۶۵۶٢٨

کارخانه : ٠٩١٢۴٧٧١٠٨٩ 

کارخانه : ٠٩٣۶٢١٧۴٩۵٢

Get in touch with us

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

    متن سربرگ خود را وارد کنید

     

    شرکت گسترش انرژی و معدن محراب