شرکت گسترش انرژی و معدن محراب

سرمایه گذاری، محور توسعه پایدار

سرمایه گذاری در معادن

شرکت گسترش انرژی و معدن محراب (GE&MMدر راستای کمک به توسعه کسب و کار مشتریان، با شعار سرمایه‌گذاری، محور توسعه، فروش کالای خود را با پیشنهاد سرمایه‌گذاری در بخش تولید به ذینفعان محترم و معادن ارائه می‌نماید

از کلیه معادن و مشتریان محترم دعوت می‌گردد تا در صورت تمایل به شرکت در این طرح جذاب با ما در ارتباط باشند.

سرمایه گذاری، محور توسعه پایدار

ما همیشه در کنار شما ایستاده ایم